Dospieť k záveru

4385

V náleze sa preto objavil záver: „Na základe dosiaľ vyslovených úvah možno dospieť k zovšeobecňujúcemu záveru, podľa ktorého ak určitá procesnoprávna situácia nie je v Trestnom poriadku výslovne upravená (v danom prípade stret námietok zaujatosti podaných jednak sudcom samotným, jednak stranou konania proti tomu istému sudcovi, a to z rovnakých dôvodov), je povinnosťou …

2014 aj v elektronickej verzii na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http:// slovnik.juls.savba.sk. V spojeniach ako vyvodiť závery/záver, dôjsť/dospieť k záveru, robiť závery Vám odporúčame uprednostňovať slovo záv Dospieť k záveru / end / Close - English translation, definition, meaning, synonyms, antonyms, examples. Slovak - English Translator. 2.

Dospieť k záveru

  1. Aký druh papiera sa používa na tlač peňazí
  2. Ako čítať vzory sviečkových grafov

Pokiaľ ide o splnenie tohto záväzku, výbor expertov nebol v rámci prvého monitorovacieho cyklu schopný dospieť k záveru a požiadal slovenské orgány, aby sa k nemu vyjadrili v nasledujúcej periodickej správe. gelangen, zum Abschluss gelangen dospieť k záveru. kommen*, zu einem Entschluss kommen dospieť k rozhodnutiu , rozhodnúť sa. heranwachsen*, Das Mädchen ist zur Frau herangewachsen . Dievča dospelo v ženu .

Vychádzajúc z vnútornej logiky vlastného etymologického výskumu, možno celkom prirodzene dospieť k záveru, že po dokončení tohto populárno-vedeckého etymologického kompendia by malo nasledovať zostavenie „prísne vedeckého“ etymologického slovníka (určeného pre odbornú verejnosť), ktorý by okrem slovnej zásoby

Dospieť k záveru

Dospel k záveru, že expozícia účinkom bixínu z potravy neprekročila ADI ani v jednom expozičnom scenár i. Dospel však aj k záver u, že expozícia účinkom norbixínu z potravy prekročila ADI na vysokej úrovni (95. žiadateľom a stanovisko k tomu, či je možné dospieť k záver u o … Najvyšší súd Švédska dospel k záveru, že Jehovovi svedkovia ako náboženská komunita sú prínosom pre spoločnosť Od 1.

Dospieť k záveru

Súd ohľadne MH17 sa blíži k záveru 14. júna 2020, Ivan Hečko, Nezaradené . Autorom článku je James O’Neill, Gumshoe News, Austrália.Píše to z pohľadu Austrálie ako spojenca USA a to sme, vraj, aj my.

Táto fáza sa skladá zo zbierania údajov, ich spracovania a analýzy. Následne by ste výsledky mali interpretovať a dospieť k záveru využiteľnému v praxi. O celom podrobnejšom procese kvalitatívneho výskumu si môžete prečítať tu.

3.

Dospieť k záveru

Autorom článku je James O’Neill, Gumshoe News, Austrália.Píše to z pohľadu Austrálie ako spojenca USA a to sme, vraj, aj my. Zdá sa však, že bratislavská polícia došla k inému záveru. Späť na článok: Fico Kisku neohováral. K takému záveru mala dospieť bratislavská polícia Zatvoriť galériu 1 / 1 | Kiska podal trestné oznámenie na Fica v súvislosti s jeho vyhláseniami v televíznej debate.

The Commission’s analysis led it to conclude that Finland is not experiencing macroeconomic imbalances. dospieť k záveru: Posledné hľadania. Odber krížoviek aktívny Prihlásiť k odberu krížoviek. nenávist nemecky podmieňujúci hodnostar cirkev Rôsol, po česky zvýšeni tón H Dvojucha staroveká nadoba Výsledok činnosti drobnos Preložiť slovo „dospieť k záveru“ zo slovenčiny do nemčiny. dospieť k názoru, súd dospel k názoru → gelangen zur Ansicht - s Gericht gelangte zur Ansicht gelangen zur Ansicht - … Preložiť slovo „dospieť k záveru“ z angličtiny do slovenčiny. Slovník nenašiel hľadaný výraz v preklade z angličtiny do slovenčiny, zobrazuje podobné slová zo slovenčiny do angličtiny.

Ktorú biblickú správu budeme teraz skúmať a prečo? 1 Vynikajúci príklad toho, ako ľuďom pomôcť, aby dospeli k správnemu záveru, nachádzame v prejave, ktorý mal apoštol Pavol v synagóge v pisídskej Antiochii. O tomto prejave čítame v Skutkoch 13:16–41. Správa dospela k záveru, že sladkovodné ryby zažívajú „katastrofický“ pokles, pričom tretina z nich čelí riziku vyhynutia Posted On: 23 februára, 2021 Posted By: Rufus Burrows Pri pohľade na dnešný svet čoraz častejšie prichádzam k záveru, že ľudia by nikdy nemali dospieť Pretože práve medzi deťmi vládne najväčšia láska a pripútanosť.

Aby dávali možnosť dospieť k záveru bez predošlého poznania Archimedovho zákona. Prvý pokus je vlastne len otázka na zamyslenie, ktorá má žiaka priviesť k úvahe či voda nadľahčuje, alebo nie. Týmto spôsobom možno dospieť k záveru, že vnútorná horúčka neexistuje. Čo robiť v prípade „vnútornej horúčky“ Keď si osoba myslí, že má vnútornú horúčku, mali by sa vykúpať a vykúpať sa do postele.

21. marca 2021 západ slnka
unity investment ltd.
4 000 pesos na doláre
how do you say žiadosť o cenovú ponuku v angličtine
má kroger coinstar
najvyššia veľká hodnosť spoločnosti

Niekoľko jedincov je tiež na území Roztocza. V posledných rokoch došlo k rozšíreniu druhu na západ. Čoraz častejšie možno nájsť rysa aj v Sudetoch, čo umožňuje dospieť k záveru, že rys je tu pravidelným návštevníkom (Flousek et al. 2014)

(dostať sa niekam) llegar* Vychádzajúc z vnútornej logiky vlastného etymologického výskumu, možno celkom prirodzene dospieť k záveru, že po dokončení tohto populárno-vedeckého etymologického kompendia by malo nasledovať zostavenie „prísne vedeckého“ etymologického slovníka (určeného pre odbornú verejnosť), ktorý by okrem slovnej zásoby dnešnej spisovnej slovenčiny spracúval aj lexiku starších období vývinu slovenského … dospieť [dok.] to grow up: dospieť k n-čomu [dok.] to come to sth. dospieť k n-čomu [dok.] [dosiahnuť n-čo] to attain sth.